დონაცია
ტაჯიკი და უკრაინელი კოლეგების სასწავლო ვიზიტი ბავშვთა ჰოსპისში
29/11/2017
29/11/2017
ტაჯიკი და უკრაინელი კოლეგების სასწავლო ვიზიტი ბავშვთა ჰოსპისში

 28, 29 ნოემბერს, საქართველოს, სასწავლო ვიზიტით ტაჯიკი და უკრაინელი კოლეგები ესტუმნენ. ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა კვალიფიკაციის ამაღლება პალიატიური მზრუნველობის სფეროში, არსებული სერვისების შესწავლა და ბავშვთა ჰოსპისის მუშაობის გაცნობა. ორი დღის განმავლობაში სტუმრებს ჩაუტარდათ, როგორც თეორიული სემინარი, ასევე საშვალება მიეცათ ჩართულიყვნენ ჰოსპისის საქმიანობაში.