დონაცია
სომეხი კოლეგები სასწავლო ვიზიტით ციცინათელების ქვვეყანას სტუმრობენ
05/08/2019
05/08/2019
სომეხი კოლეგები სასწავლო ვიზიტით ციცინათელების ქვვეყანას სტუმრობენ

1 გვისტოს, ბავშვთა ჰოსპისს „ციცინათელების ქვეყანას" სასომხეთიდან კოლეგები  ესტუმრნენვიზიტის  მიზანს წარმოადგენდა სამ დღიანი სასწავლო კურსი პალიატიური მზრუნველობაში. კურსი მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა; პალიატიური მზრუნველობა და მოვლა, ტკივილისა და სხვა შემაწუხებელი სიმტომების მართვა, ჰოსპისში არსებული სერვისების შესწავლა, შინ ზრუნვის სამსახურის მუშაობა, ჰოსპისის სპეციფიკა, ოპიოიდების ხელმისაწვდომობა საქართველოში. სამი დღის განმავლობაში სტუმრებს ჩაუტარდათ, როგორც თეორიული სემინარები, ასევე საშვალება მიეცათ ჩართულიყვნენ როგორც ჰოსპისის, ასევე შინ ზრუნვის მუშაობის პროცესში. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში, კოლეგები სასომხეთიდან ეწვივნენ ფერისცვალების ჰოსპისს და ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრს.