დონაცია
შინ ზრუნვის გუნდი სასწავლო ვიზიტით ბელორუსიაში იმყოფებოდა
28/12/2015
28/12/2015
შინ ზრუნვის გუნდი სასწავლო ვიზიტით ბელორუსიაში იმყოფებოდა

ა.წ დეკემბრის თვეში, შინ ზრუნვის გუნდის ექთნები და ოფისის მენეჯერი სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდნენ ბელორუსიაში, ქალაქ მინსკში. ეს ჰოსპისი მინსკში, 1994 წელს გაიხსნა და პირველი საერთაშორისო სტანდარტების ბავშვთა ჰოსპისია პოსტ საბჭოთა სივრცეში