დონაცია
სულხან გვალია და მისი მეგობრები ბავშვთა ჰოსპისისთვის
21/01/2019
21/01/2019
სულხან გვალია და მისი მეგობრები ბავშვთა ჰოსპისისთვის

19 იანვარს, სულხან გვალიამ აღნიშნა საკუთარი დაბადების დღე, რომელიც ბავშვთა ჰოსპისს მიუძღვნა.

 მისისვე თხოვნით სტუმრებმა საჩუქრის ნაცვლად თანხა ბავშვთა ჰოსპისს ჩაურიცხეს. 
შემოწირული თანხა, დაახლოებით 15 000 ლარის ოდენობით მომხმარდება ჰოსპისის როგორც სტაციონარის, ასევე შინ ზრუნვის ბენეფიციარებს.