დონაცია
2020 წელი ბავშვთა ჰოსპისში
01/01/2021
01/01/2021
2020 წელი ბავშვთა ჰოსპისში

2020 წელი "ციცინათელების ქვეყანაში" ბავშვთა ჰოსპისისთვის შეგროვდა 613 274 ლარი

  • 441 826 ლარი - დონორი ორგანიზაციების დახმარებით
  • 107 000 ლარი - ფიზიკური პირების შემოწირულობა
  • 64 448 ლარი - ბიზნეს სექტორის შემოწირულობა

 

_____________________________________


მოვემსახურეთ 73 პაციენტს;

განვახორციელეთ 307 შინ ზრუნვის ვიზიტი;

პანდემიის გამო დღის ცენტრი 2 თვე მუშაობდა - 92 ვიზიტი;

გავწიეთ 500-მდე სატელეფონო კონსულტაცია;

2020 წელს გარდაიცვალა 3 ბავშვი.