დონაცია
დაფინანსება პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან
20/05/2016
20/05/2016
დაფინანსება პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან


საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან, ა.წ 17 მაისს, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით (17.05.01) მოხდა 110 000 ლარის გამოყოფა ბავშვთა ჰოსპისისთვის.