დონაცია
ჩვენი მიზანია პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
ჩვენი მიზანია პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვთა
რა არის ბავშვთა ჰოსპისი?

ეს არის სახლი, სადაც ხდება განუკურნებელი სენით დაავადებულ ბავშვებზე ზრუნვა.ჰოსპისის ძირითადი კონცეფცია მოიცავს მეგობრული გარემოს შექმნას ბავშვებისთვის

სტატისტიკის თანახმად, ყოველწლიურად მსოფლიოში 7 მილიონამდე ბავშვს ესაჭიროება პალიატიური მზრუნველობა.