დონაცია
ჩვენი მიზანია პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
ჩვენი მიზანია პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვთა
რა არის ბავშვთა ჰოსპისი?

"ციცინათელების ქვეყანა" ოჯახური გარემოს შექმნით, ზრუნავს მძიმე, ქრონიკული, უკურნებელი და/ან სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი დაავადების მქონე, 0-18 წლამდე ბავშვების მდგომარეობის და ტანჯვის შემსუბუქებაზე, კეთილდღეობაზე და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ჩვენ ვზრუნავთ, როგორც ბავშვებზე, ასევე მათი ოჯახის წევრებზე.